OBS De Poolster


OBS De Poolster

O.b.s de Poolster De Poolster is een openbare school in Nieuw-Buinen. Onze school telt ongeveer 150 leerlingen verdeeld over 8 homogene groepen. We gaan uit van begeleid onderwijs en besteden veel aandacht aan de vaardigheden lezen, taal, rekenen, digitale geletterdheid, techniek en sociale vaardigheden. O.b.s De Poolster


OBS De Poolster

Op basisschool de Poolster hebben we oog voor uw kind en zijn of haar talenten. Samen met kinderen en ouders werken wij aan een verbinding tussen culturen en.


Het onderwijs OBS De Poolster (NieuwRoden) Scholen op de kaart

FOTO | OBS De Poolster


OBS De Poolster

Home Kinderopvang Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Aanbod voor het jonge kind We werken samen met kinderopvang/voorscholen in de buurt. In het MFA gebouw is Partou gevestigd. Daarnaast kan er voor de kinderopvang ook gebruik gemaakt worden van Kinderopvang More than Kidzz. Adressen Partou Nieuw Buinen Noorderdiep 135 9521 BC Nieuw-Buinen


Sinterklaas komt langs bij OBS De Poolster 2013 HD YouTube

O.b.s De Poolster is een openbare moderne basisschool in Nieuw Buinen en is gehuisvest in het MFA "De Noorderbreedte". In dit gebouw zijn naast de school verschillende andere organisaties ondergebracht. Onder andere de bibliotheek, kinderopvang en het glasmuseum. Met veel van deze organisaties werkt onze school inhoudelijk samen.


OBS De Poolster

O.B.S. De Poolster is een moderne school, in het hart van Nieuw-Buinen. We werken met de nieuwste methodes en hulpmiddelen. We gaan uit van gestuurd onderwijs en besteden veel aandacht aan de vaardigheden lezen, taal en rekenen. Uiteraard komen andere onderdelen ook uitvoerig aan de orde.


het team OBS de Poolster

Aanmelden - OBS - de Poolster Op zoek naar een "nieuwe" school? Kom een kijkje nemen! Om echt een goede indruk te krijgen is het belangrijk om een school te bezoeken. Verhalen van de school…


OBS De Poolster

Meer dan tienduizend bloemen plakken de ouders van OBS De Poolster op de praalwagen van 'hun' school. Er moet nog veel gebeuren voordat de wagen af is, dus het is vandaag flink doorpezen.


OBS De Poolster

Binnen OBS De Poolster werken we met een continu rooster met een vijf gelijke dagen model. Dat wil zeggen dat de lestijden op alle dagen hetzelfde zijn en dat de lunchpauze op school is. De kinderen worden 's morgens om 8.25 uur en 's middags om 12.25 uur door een leerkracht van het plein opgehaald. De lessen starten om 8.30 en 12.30.


Schoolorkest van obs De Poolster naar Almere voor TV programma "Over Lang Leve de Muziek Show

1. Algemene schoolgids Dit deel bevat algemene informatie over de school. 2. Jaargids Dit deel bevat informatie over onderwerpen die het lopende schooljaar betreffen, zoals de indeling van groepen, de schooltijden, het vakantierooster, adressen etc. Deze gids wordt jaarlijks digitaal verstrekt, bij aanvang van het schooljaar.


OBS De Poolster Amsterdam heeft Het

Binnen de gemeente Noordenveld wordt, evenals in de overige Drentse gemeenten, deelgenomen aan de zogenaamde Drentse Onderwijsmonitor. De onderwijsinspectie ziet erop toe dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is of blijft.


OBS De Poolster

Welkom op de website van Openbare basisschool De Poolster in Nieuw-Roden. De Poolster telt tussen de 330 en 370 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. De school staat heel ruim in een groene, rustige omgeving. Middels deze pagina hopen wij u een beeld te kunnen geven van het onderwijs op onze school.


OBS De Poolster

De Poolster is een openbare basisschool en is toegankelijk voor alle leerlingen. De school is gevestigd in de Waterwijk in Lelystad. De school beschikt over een mooi speelplein waar tijdens de pauze en na schooltijd heerlijk gespeeld kan worden. De school telt ongeveer 135 leerlingen die zijn verdeeld over 8 groepen.


Opening kinderboekenweek 2013 OBS De Poolster YouTube

Toelichting van de school. O.b.s. De Poolster: O.b.s. De Poolster is een openbare school. Alle kinderen zijn bij ons welkom, ongeacht afkomst of geloof. Er heerst een rustige en ontspannen sfeer die gebaseerd is op structuur en respect voor elkaar. Wij hechten aan een open en goede verstandhouding tussen de leerkrachten,leerlingen en de ouders.


OBS De Poolster Amsterdam Dekowood

Op De Poolster wordt gewerkt vanuit 3 kernwaarden: Eigenaarschap Het team en de leerlingen van OBS De Poolster voelen zich verantwoordelijk én nemen verantwoordelijkheid. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt.


20181102_111009 OBS de Poolster

U bent van harte welkom, wij maken graag tijd voor u! Spreekt onze school u aan en wilt u uw kind aanmelden? Na het kennismakingsgesprek krijgt u ons aanmeldformulier mee. Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen maakt u kenbaar dat u uw kind wilt inschrijven op onze school.